Sản phẩm

Sản phẩm chng ti sẽ mang đến lợi ch cho bạn

Con giống thủy sản

Ḥ th́ng bơm lọc nước tự làm sạch dng cho nui trồng thủy sản

1) Cung cấp nguồn nước sạch cho NTTS
 
2) Giảm chi phí hóa chất xử lý nước  (70%).
 
3) Giảm chi phí nhân công (vệ sinh lọc, ao nuôi…)
 
4) Giảm diện tích ao lắng trong trại nuôi.
 
5) Thời gian bơm nước chủ động (không phụ thuộc thủy triều).
 
6) Tuổi thọ công trình cao.
 
7) Giảm thiểu tồn dư hóa chất trong ao nuôi.
 
Ổn định nghề nuôi, Tạo sản phẩm an toàn, cảnh quan bãi biển

Sản phẩm khác

Dữ liệu đang cập nhật
Lien he
0915 433 237