Giới thiệu

V̀ SAO BẠN CHỌN CHÚNG TÔI

Video

Giải pháp của các nhà sáng chế - Ts. Hoàng Văn Hợi
Ts. Hoàng Văn Hợi - Sản phẩm lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE
Mô h́nh LỒNG NUÔI CÁ BẰNG NHỰA - Ts. Hoàng Văn Hợi
Mô h́nh lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE - Ts. Hoàng Văn Hợi
Gala sáng kiến năm 2017
Sáng kiến số 22
Lien he
0915 433 237